Pomosty wiszące

Poznaj usługi, które świadczymy

Pomosty wiszące

Umożliwiają wykonawstwo robót budowlano-montażowych, remontowych i konserwacyjnych: składają się z pomostów typowych lub indywidualnie projektowanych, a zawieszanych na linach lub prętach. Zmiana położenia pomostów odbywa się przy użyciu wciągarek linowych lub podnośników hydraulicznych, kroczących po linach lub prętach.