Urządzenia ślizgowe

Poznaj usługi, które świadczymy

Urządzenia ślizgowe

Urządzenia ślizgowe są formami, w których wykonuje się betonowanie ścian metodą ciągłą. Umożliwiają wznoszenie obiektów żelbetowych w technologii przesuwanych niewielkimi skokami deskowań, w stałych lub zmiennych wymiarach, jedno lub wielokomorowych. Postęp prac urządzenia ślizgowego odbywa się z wykorzystaniem równomiernie rozstawionych po obwodzie i wewnątrz ściany, specjalistycznych podnośników hydraulicznych na prętach stalowych. Transport pionowy, towarowy i osobowy wykonuje sprzęt nie związany konstrukcyjnie z urządzeniem ślizgowym – mogą to być żurawie stałe, ruchome, dźwigi wieżowe, schodnie i wciągarki.